úterý 3. dubna 2012

Volební mapy + Co čekat v D.C., Marylandu a Wisconsinu

Na úvod přináším mapku, která popisuje současnou situaci, podle vítězství ve státech (podle počtu získaných hlasů, nikoliv delegátů)

Tmavě odstíny barev znázorňují vítězství kandidátů do superúterý včetně (Romney - oranžová, Santorum - zelená,
Gingrich - fialová), světlé odstíny pak vítězství v období mezi superúterým a dneškem (včetně Paulových žlutých Amerických Panenských ostrovů).
__________________

Nyní stejná mapa, která znázorňuje vítězství podle okrsků. Za pozornost stojí např Ohio, kde Santorumovi nebylo moc platné vítězství ve většině okrsků.

Oranžová - Romney, zelená - Santorum, fialová - Gingrich, žlutá - Paul
__________________

Další mapa ukazuje srovnání modrých a červených států, s průběžnými výsledky voleb. Předpoklad je, že modré státy (tedy ty státy, které tradičně v prezidentských volbách podporují demokrata) budou volit umírněného Romneyho, kdežto červené státy (státy, které tradičně v prezidentských volbách podporují republikána) konzervativního Santoruma či Gingriche. Fialové státy (tedy státy, kde je situace v rámci posledních čtyřech prezidentských voleb vyrovnaná) budeme ignorovat.

Modrá barva - modrý stát, zvítězil Romney; oranžová - červený stát, zvítězil Romney;
červená barva - červený stát, kde vyhrál Santorum nebo Gingrich; zelená barva - modrý stát, kde zvítězil Santorum
Můžeme vidět, že používání modrých a červených států jako analytického nástroje není úplně dokonalé. Je ale možné najít ve výjimkách nějaké pravidlo? Minimálně v případech Idaha, Wyomingu a Arizony (ty oranžové státy na západě) ano. V těchto státech je silná mormonská minorita. Mormoni patří mezi nejkonzervativnější (čti nejrepublikánštější) voliče a jsou politicky aktivní. Přesto, pokud soupeří o stranickou nominaci mormon (tedy Romney), podpoří ho raději než konzervativnějšího protikandidáta. Oranžový stát na východním pobřeží je Virginie. Zde se kvůli nesplnění podmínek pro zápis na kandidátní listinu nezúčastnili Santorum ani Gingrich volby. Santorumovo vítězství v lehce modré Iowě bylo velmi těsné, poprvé byl dokonce vyhlášen vítězem Romney, po přepočtu byl ale nakonec za vítěze označen Santorum. Minnesotu a Aljašku, poslední státy, které odporují mému předpokladu, není možné jednoduše vysvětlit.

__________________

Nyní krátce k dnešním primárkám. Budou se konat tři - ve Washingtonu, D.C., sousedním Marylandu a Wisconsinu.

Wisconsin je oranžový a Maryland zelený. Washington, D.C. je stísněn mezi Marylandem a Viginií.

Pokud by byl D.C. byl stát a ne federální distrikt, by byl ze všech států nejmodřejší. Podobně Maryland patří mezi bezpečně modré státy. Určité naděje má Santorum jedině ve Wisconsinu, který má blíže třeba blíže k typicky fialovým státům jako Florida či Ohio, než třeba právě k Marylandu.
Červený útvar je celý Washington, D.C. Vodní plocha na  východě je zátoka Chesapeake.
Je viditelná i na větší mapách výše.
Podle průzkumů bude Romney v Marylandu získá okolo 50 % hlasů. Santorumovy zisky se odhadují zhruba na polovinu Romneyho výsledku. Odhady z D.C. jsem nenašel, ale domnívám se, že by zde mohlo být vítězství Romneyho ještě výraznější. Ve Wisconsinu měl na konci února měl drtivou převahu Rick Santorum (odhady mu přisuzovaly až 51 % hlasů), ale časy se změnily. Podle posledních odhadů by měl dostat Romney 39-43 % hlasů, druhý Santorum 31-36 %. Konečné výsledky se dozvíme během zítřka.

neděle 1. dubna 2012

Jih, středozápad, Pacifik a Karibik aneb Tři týdny poté

Kvůli solidnímu vytížení ve škole jsem neměl moc času doplňovat výsledky amerických primárek a kaukusů. Pro ty, co sledují americké volby výhradně na mém blogu tedy dopřeji větší update výsledků. Nic moc víc.

Jak již z názvu vyplývá, primárky a volební shromáždění se konaly ve čtyřech regionech. S jistou mírou tolerance je možné státy a zámořská území rozdělit na jižanské (Alabama, Mississippi, Louisiana), středozápadní (Kansas, Illinois)  pacifické (Severní Mariany, Guam, Havaj, Americká Samoa) a karibské (Americké Panenské ostrovy, Portoriko)

Kansas (10. března)
Volby v Kansasu byly první, které rozdělovaly delegáty a kde získal Rick Santorum získal
nadpoloviční většinu hlasů. Celkově první takto drtivé vítězství zažil Santorum v Missouri.
Guam (10. března)

Kaukusy na Guamu ovládl suveréně Mitt Romney. Přestože šlo o velmi malé volby,
příspěvek devíti delegátů na Konvent strany není zanedbatelný.
Severní Mariany (10. března)

Podobně přesvědčivého výsledku jako na Guamu dosáhl Romney i v Severních Marianách.
Americké Panenské ostrovy (10. března)


Na Panenských ostrovech podle počtu hlasů poprvé zvítězil Ron Paul. Vzhledem k atypicikému způsobu hlasování
mu to nebylo mnoho platné. Delegáti, kteří přislíbili Paulovi podporu byli roztříštění, zatímco Romneyho
koncentrovaní do tří delegátů. Ostatní, kteří se před volbou nezavázali, po volbě přislíbili podporu Romneymu.
Alabama (13. března)


Alabama byl jedním ze států, kde by sám o sobě nemohl mít Romney šanci, přesto nebylo vyloučeno, že by byl nakonec tím třetím, kdo se směje. Výzkumy, které se konaly dva dny před volbami předpovídaly pořadí Romney, Gingrich, Santorum, Paul, pričemž všichni první tři se pohybovali mezi 29 a 31 procenty. Nakonec konzervativní voliči zřejmě taktizovali a podpořili Santoruma proti Gingrichovi.
Mississippi (13. března)

Situace v Mississippi byla analogická situaci v Alabamě. Zde dokonce Romneymu dávaly průzkumy ještě větší šanci.
Nakonec byl Romney poražen oběma hlavními konzervativními kandidáty, ale přesto si dokázal pravděpodobně
zajistit větší počet delegátů pro Konvent, než jeho soupeři.
Havaj (13. března)


Další tichomořské a bezproblémové vítězství pro Mitta Romneyho.
Americká Samoa (13. března)


Nenechte se mást číslem 6, Romney získal o něco více hlasů. V Americké Samoe se rozhodovalo kolektivně,
ale ne zcela jednomyslně. O devíti delegátech, ne zcela formálně (delegáti jako v mnoha dalších volbách nejsou přímo vázáni volit kandidáta, za kterého byli zvoleni) rozhodlo pouhých asi 70 lidí. Větší vliv na výsledky republikánských primárek nemá žádný jiný prostý volič než Samoan. Americká Samoa a Havaj završily Romneyho dominanci v Pacifiku.
Portoriko (18. března)

Výborného výsledku dosáhl Romney opět v Portoriku, kde získal všechny hlasy, které se rozdělovaly ve volbách.
Romney nemůže očekávat podporu jediného delegáta, jednoho z trojice zástupců Portorika v Republikánské národní radě.

Illinois (20. března)

Primárky v lidnatém Illinois podle očekávání vyhrál opět Mitt Romney.  Protože se ale vítězství počítají na delegáty a nikoliv na státy i zde byl pro Mitta Romneyho důležité zvítězit dostatečným rozdílem.

Lousiana (24. března)

Pro změnu drtivé vítězství si užil Santorum v Louisianě, kdy mu chybělo pouhý procentní bod do překonání hranice
poloviny odevzdaných hlasů. Romney zvítězil pouze v jediném okresu (zde zvanými farnosti/parishes) - New Orleans. Upozorňuji, že v některých volbých není počet delegátů konečný. Zejména je to pravda v Louisianě, kde se bude celkem rozdělovat 46 delegátů. Není pochyb o tom, že Santorum si ještě významně polepší.