neděle 31. srpna 2014

Neslušná slovíčka v konfliktu na Ukrajině

Je několik slov, kterým by se měl slušný člověk vyhnout, když mluví o konfliktu na Ukrajině. Tato slova ničí jakoukoliv diskusi, protože působí na emoce a špatně vystihují situaci. Nejčastější a nejvíce zavádějící z nich jsou označení terorista pro povstalce, junta pro ukrajinskou vládu a fašista pro kohokoliv kdo podporuje kyjevskou moc. Dneska se podíváme na první dvě z nich.

Terorista

Známé úsloví zní: "Pro někoho terorista, pro jiného bojovník za svobodu". Terorismus má až příliš mnoho definic. Některé jsou příliš široké, některé příliš úzké a některé dokonce oboje zároveň. Podle mě je jednou z dobrých definic terorismu ta, kterou vytvořil brněnský politolog Miroslav Mareš:

"Terorismus je použití agresivního a excesivního násilí (anebo hrozba použitím takového násilí), které je naplánováno s dominantním účelem vyslat vážné zastrašující poselství zřetelně většímu počtu lidí (cílovému publiku) než pouze těm, kteří jsou primárními násilnými akty nebo hrozbami bezprostředně poškozeni."
Když to přeložíme do češtiny, tak můžeme říct, že teroristům nejde o primárně o kontrolu území a ničení bojové síly nepřítele, jako spíše vzbuzování strachu a ničení bojové morálky na straně nepřátel. Toho se snaží teroristé dosáhnout například vybuchujícími auty na rušných ulicích nebo třeba i sestřelováním civilních letadel. Když už mluvíme o letadlech, tak i pokud se prokáže, že let MH17 byl opravdu sestřelen protiletadlovým systémem BUK, tak to nedělá z lidí s prstem na tlačítku teroristy. Teroristé mají nějaké požadavky, očekávají od druhé strany nějaké ústupky, apod. Lidé možná získali po pádu malajsijského letadla strach z létání, ale žádné konkrétní "zastrašující poselství" nebylo v případě MH17 vysláno.

Kyjevská vláda slovo terorista evidentně nadužívá. Separatisté neužívají teroristických taktik a nesledují teroristickou strategii. Název "protiteroristická operace", který pro válku na východě země Kyjev užívá je zavádějící a jejím cílem je vzbudit (další) negativní emoce vůči povstalcům.

Nutno poznamenat, že ne všechny způsoby porušení válečného práva jsou nutně terorismem a tedy, když odmítám slovo terorista po povstalce, neznamená to, že schvaluji způsob jakým bojují.

Takhle válka na Ukrajině nevypadá (zdroj)
Junta

Prorusky orientovaný internet a Vladimír Putin často referují o kyjevské vládě jako o juntě. Když se řekne junta, tak každému asi naskočí spojení "vojenská junta", tedy politický systém, kdy stát řídí skupina vojenských důstojníků. Jedním z nejznámějších příkladů junty byla Pinochetova v Chile nebo nedávno rozpuštěná junta v Myanmaru/Barmě. Poslední junta vznikla nedávno, v květnu letošního roku, když po dlouhé politické krizi v Thajsku vojáci provedli puč a sestavili "Národní radu pro mír a pořádek".

Takhle vypadá junta (zdroj)
Pro Jaceňukův kabinet se prostě termín junta nehodí. Pokud byl v porevoluční ukrajinské vládě nějaký voják, tak to byl vždy maximálně ministr obrany. I pokud se podíváte například na fotky členů Yaceňukova únorového kabinetu, najdete tam pod číslem 8 první a poslední vojenskou uniformu. Podobně jak u "terorismu" separatistů platí i u "junty", že kdo používá tento název, tak je buď blbej nebo navedenej.

Takhle vypadá civilní vláda (zdroj)
O fašistech zase příště...