neděle 8. ledna 2012

Primárky a kaukusy

Proces výběru kandidátů republikánů i demokratů se obecně nazývá primárkami. Skutečnost je ovšem komplikovanější. Existují totiž dva druhy nominačních klání - vedle primárek také kaukusy. Oboje se podle aktivního volebního práva dělí na uzavřené (právo volit mají pouze registrovaní voliči), otevřené (právo  volit mají všichni) a na různé mezistupně mezi těmito řešeními. Přehlednosti systému zasazuje další ránu odlišnost pravidel průběhu a výběru delegátů jak mezi stranami, tak i mezi jednotlivými státy Unie.
Cílem obou typů voleb je výběr delegátů do celonárodního konventu strany, kde dojde ke skutečné volbě kandidáta dané strany. V případě kaukusů jsou koneční delegáti na konvent vybráni ještě v několika dalších krocích, kdy je jejich počet redukován na počet míst vyhrazený pro daný stát v konventu jejich strany.


Kaukusy (angl. caucuses, česky také volební shromáždění) jsou zvláštní formou volby, kdy se setkají na členové strany a diskutují a následně vysloví určitému prezidentskému kandidátovi podporu.
Kaukusy mají také komplikovaný přepočet na delegáty (video nahoře systém delegace značně zjednodušuje, navíc se liší stát od státu). Proto nyní vidíme u výsledků z Iowy pouze odhady delegátů zvolených do národního konventu za jednotlivé kandidáty.


Primárky (angl. primaries) představují typ volby, který se vážně neodlišuje od klasických voleb známých z České republiky. 

Reakce prvního páru Spojených států na zevrubnou zprávu
o systému amerických prezidentských primárek

Kvalitní a relativně krátký dokument (27 stran) o amerických federálních primárkách (tedy nejen prezidentských) najdete na stránkách Poslanecké sněmovny nebo zde. Tento článek se věnuje prezidentským volbám.

Žádné komentáře:

Okomentovat